Polityka prywatności

Kjo politikë e privatësisë përcakton rregullat për mbledhjen dhe ruajtjen
dhe përpunimin e të dhënave të ofruara nga ju në lidhje me regjistrimin dhe përdorimin e dyqanit online https://partypal.pl, në pronësi dhe administrim të kompanisë: Tentu Global Sp. z o., ul. Hoża 86/410, 00-682 Varshavë, NIP: 9542843231, REGON: 522645313.
-
Qëllimi i përpunimit të të dhënave
 1. Qëllimi i përpunimit të të dhënave të Blerësit nga Shitësi, të ofruara nga Blerësi në lidhje me blerjet në Dyqan, është ekzekutimi i porosive. Baza për përpunimin e të dhënave personale në këtë rast është: një kontratë shitjeje ose veprime të kryera me kërkesë të blerësit, që synojnë përfundimin e saj (neni 6(1)(b) i GDPR), detyrimi ligjor i shitësit lidhur me kontabilitetin ( Neni 6(1)(b) i GDPR), pika c) dhe interesi legjitim i Shitësit, që konsiston në përpunimin e të dhënave me qëllim të krijimit, ndjekjes ose mbrojtjes së çdo pretendimi (neni 6(1)(f) i GDPR).
 2. Nëse pranoni të merrni informacione marketingu, përfshirë dërgimin e informacionit tregtar dhe ofertës aktuale dhe informacionit rreth promovimeve me mjete elektronike, të dhënat tuaja gjithashtu do të përpunohen për këtë qëllim.
 3. Dyqani online nuk shkarkon automatikisht asnjë të dhënë shtesë, përveç të dhënave që përmbahen në cookies të përmendura më poshtë, gjatë përdorimit të faqes së internetit:
  1. Cookies janë skedarë të vegjël teksti të dërguar nga Dyqani Online dhe të ruajtura në kompjuterin tuaj që përmbajnë informacione të caktuara në lidhje me përdorimin tuaj të faqes së internetit dhe të Dyqanit Online. Cookies të përdorura nga Dyqani Online mund të jenë të përkohshme ose të përhershme. Kukit e përkohshëm fshihen kur shfletuesi mbyllet, ndërsa skedarët e përhershëm ruhen gjithashtu pasi të keni mbaruar përdorimin e faqes së internetit dhe përdoren për të ruajtur informacione të tilla si fjalëkalimi ose identifikimi juaj, gjë që përshpejton dhe lehtëson përdorimin e faqes në internet.
  2. Faqja e internetit përdor lloje të skedarëve kuki që mundësojnë përdorimin e shërbimeve të disponueshme në faqen e internetit, p.sh., skedarët e vërtetimit të përdorur për shërbimet që kërkojnë vërtetim në faqen e internetit.
  3. Dyqani online përdor cookies të listuara më poshtë për qëllimet e mëposhtme:
   1. Krijimi i statistikave që ndihmojnë për të kuptuar se si përdoruesit e faqeve të internetit përdorin faqet e internetit, gjë që lejon përmirësimin e strukturës dhe përmbajtjes së tyre,
   2. Reklamim.      

Ju lutemi kini parasysh se mund t'i ndryshoni cilësimet e shfletuesit tuaj në çdo kohë në mënyrë që ai të mos pranojë cookie ose t'ju informojë për transmetimin e tyre. Megjithatë, duhet mbajtur mend se mospranimi i cookies mund të shkaktojë vështirësi në përdorimin e dyqanit online. Si parazgjedhje, softueri i përdorur për shfletimin e faqeve të internetit lejon që cookies të vendosen si parazgjedhje. Cilësimet e shfletuesit mund të ndryshohen në atë mënyrë që të bllokojnë trajtimin automatik të "cookies" ose të informojnë për çdo transferim të tyre në pajisjen e përdoruesit. Më shumë informacion mbi çaktivizimin e ruajtjes automatike të "cookies" mund të gjenden në cilësimet e shfletuesit (softuer që përdoret për shfletimin e faqeve të internetit).

Të dhënat e përpunuara nga administratori

Në përputhje me qëllimet e përmendura më sipër, kontrolluesi përpunon të dhënat e mëposhtme:

 1. Emri dhe mbiemri,
 2. Adresa e transportit (rruga, numri i ndërtesës dhe numri i banesës, kodi postar dhe qyteti),
 3. Numri i telefonit,
 4. Adresa e emailit.

Dhënia e të dhënave të mësipërme është vullnetare, por e nevojshme për krijimin e një llogarie (regjistrimi) dhe blerjen në faqen e internetit. 

Të dhënat personale do të ruhen derisa të tërhiqet pëlqimi ose për periudhën e kërkuar nga ligji për qëllimin e caktuar të përpunimit.